برداشت و ذخيره نمونه امضاء :

پس از انتخاب نمونه امضاء با كمك انتخابگر جهت ذخيرهٴ آن ميبايست  دكمهEnter  و يا دكمه ذخيرهٴ قرار گرفته در پايين فرم اصلي را فشار داد كه در اين صورت ، شكلي مانند شكل زير را ملاحظه خواهيد كرد:

 

 

در اين مرحله برنامه ،  نمونه امضاء را پردازش كرده و كيفيت امضاء را بهبود مي بخشد . سپس مطابق شكل زيرشماره حساب شخص صاحب امضاء درخواست ميگردد.

 

 

پس از ورود شماره حساب نمونه امضاء ذخيره شده و در جدول سمت راست تحت يك رديف جديد نشان داده خواهد شد.

 شايان ذكر است كه نحوه ذخيره سازي نمونه امضا به دو صورت Online و Offline مي باشد .

در حالت Offline نمونه امضاها در فلاپي ديسكت ذخيره و توسط برنامه مشابه تحت داس (شعبه) قابل دسترس خواهد بود دراين حالت امكان دارد سيستم داراي نرم افزار اسكن نمونه امضاء خارج از شبكه شعبه باشد ولي در حالت Online كه سيستم به شبكه شعبه متصل مي باشد نمونه امضاها در مسير شبكه ذخيره شده وبلافاصله از طريق كليه كامپيوتر هاي متصل به شبكه قابل دسترس خواهد بود.